The land of fearless people (ENG & CAT)

This post in both catalan and english. Scroll down for the english version.

Sent un emprenedor tens aquells dies quan no creus que algun dia aconsegueixis tenir èxit; quan no estàs segur si realment aportes algun valor al mon; fins i tot penses que acabaràs arruinat o sigui que val més que trobis un estil de vida més segur.

Estan a Silicon Valley, aquest sentiment només dura fins que topes amb altres emprenedors, cosa que passa força vegades al dia (I encara més a Startup Embassy). I començes a parlar amb ells sobre lo preocupat que estàs per forçar la maquinària, sobre el fet que estaria millor si demostressis abans de poder passar més temps a Silicon Valley; que no tens un duro… Però llavors, parlant amb ells, t’adones que tothom està arriscant força a Silicon Valley. I no és que no en siguin conscients, són gent molt intel·ligent, simplement entenen que és un lloc impressionant on ser i pel què pots aprendre. Però sobretot, perquè si ets un emprenedor, aquesta situació es convertirà en un estil de vida. O sigui que val més que et preparis perquè aquest sentiment d’estar continuament arriscant i tenir certa por és, de fet, el sentiment més adequat perquè coses emocionants segueixin passant.

Avui m’he adonat, després de compartir les meves pors amb altres emprenedors (ara amics), que la por és un bon senyal de que estàs perseguint els teus somnis i no prenent el camí més fàcil. Moltes gràcies nois.

Al Francesco, la Chiara, el Marco i el Carlos

ENGLISH

Being an Entrepreneur, you have those days when you think you are not going to be succesful. You have those days when you are not sure if you are really bringing any value to the world. You might even think you are going to end up ruined and so you better find a more secure way of life.

Being in Silicon Valley, that feeling only lasts until you bump into other entrepreneurs, which actually happens a lot during the day (even more at Startup Embassy). You start talking to anyone about how worried you are about the fact that you are risking too much, that you need to prove things in your own country before you can spend more time in Silicon Valley, that you don’t have enough money… but then, talking to people, you realise everyone is risking a lot being here. And it’s not like they are no aware of it. They are very smart people. They just understand this is an amazing place to be and learn and also, even more important, if you are an Entrepreneur, this is going to be your lifestyle for your whole life. So you better be prepared, because this feeling of continuoulsy risking and being a little scared, it’s actually the right feeling to have for exciting things to keep happening.

I just realised today, after sharing my fears with other (now friends) and entrepreneurs, that fear is a good signal that your are pursuing your dreams and not taking the easiest path. Thank you guys.

To Francesco, Chiara, Marco and Carlos

JVR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *