Simplifica sempre la línia de productes de la teva empresa

Potser aquest blog li hauré de canviar el nom perquè quedi clar que parlo molt d’Apple. de fet, no és pas la meva intenció quan em plantejo un post, però sempre trobo reflexions interessants útils per altres temes en moltes coses que fa Apple.
Avui llegia a Applesfera un article que explica com Apple s’està centrant en els dispositius mòbils cada vegada més. El què m’ha semblat interessant és veure com, amb certa nostàlgia, es parlava de la desaparició d’alguns productes de la oferta maquera. Crec que justament una cosa que ha caracteritzat Apple, i de la qual podem aprendre una gran lliçó empresarial, és de l’afany de simplificar al màxim la línia de productes.

Per l’embergadura que té Apple, el nombre de productes no és gaire gran. i crec que això és una cosa de la qual pequen moltes empreses que quan començen a tenir beficis es començen a preocupar per llançar productes sense tenir clar quin paper juguen cadascún d’ells en el seu ecosistema. Per exemple, Google (una altra companyia que admiro) té molts prductes, però també té la capacitat de fer-ne una línia clara i saber quins són els productes clau i quin paper juguen els uns amb els altres.
Que la teva empresa sigui capaç de produir un producte concret no vol dir que ho hagi de fer, encara que faci il·lusió als directius. Es tracta de fer productes “amb sentit”, i em refereixo a sentit de mercat, i més important encara, amb sentit dins la visió de l’empresa o el fundador.
Si pots fer tres grans productes que “amb sentit” no en facis 15.
JVR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *