Les empreses i les comunitats a la xarxa

Llegint un article a la secció de tecnologia del Wall Street Journal m’he trobat una afirmació no només molt interessant, sinó BÀSICA.

“One of the hot investments for businesses these days is online communities that help customers feel connected to a brand. But most of these efforts produce fancy Web sites that few people ever visit. The problem: Businesses are focusing on the value an online community can provide to themselves, not the community.”

Justament fa uns dies apuntava aquesta reflexió a la meva Moleskine respecte algunes webs de continguts audiovisual. “Es centren més en els continguts que tenen que no en els gustos que pugui tenir l’usuari”.
Se que no és exactament el mateix, però la qüestió és que hi ha un gap considerable entre el què les empreses creuen que és la xarxa i el que els usuaris fan que sigui. Hi ha una gran oportunitat en el marketing online per la gent jove que està al dia en mitjans socials a internet, sobretot si son creatius.
JVR

VIA: Web Strategy by Jeremiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *