Did you know? presentació obligatòria per a qualsevol persona que vulgui canviar el món, encara que sigui poc

Em sembla brutal aquesta presentació. El món canvia i la gent ens ho mirem des de la “parra”. Acció!

Shift Happens

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: sociology future)

Sobretot m’interessa la part de les professions i la educació conseqüent. A mi m’agrada molt la Universitat, però tinc dubtes notables sobre si gran part del temari fa una aportació destacable i útil al nostre futur. Com en certa manera diu la presentació, acabarem la carrera i ja estarem desactualitzats!!!

A continuació una segona versió de la presentació feta pel mateix autor.

jvr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *