El futur com a consumidor

Una opinió que m’he anat formant amb el temps, en part gràcies a Enrique Dans, és la idea que l’ús correcte de la xarxa pot portar grans beneficis a les empreses i als consumidors, però deixeu-me concretar.En un article, justament del mateix Enrique Dans, comentava com Dell havia augmentat els seus beneficis en un milió […]

Read More