Apple and me

This post is written in both English and Catalan
Aquest article està escrit tant en català com en anglès
English
It was just last night when I was talking about my thoughts on the ’97 Steve Jobs’ Keynote (again) in which he anounces to come back as a CEO of Apple. I was telling my friend Diego an another friend how educational that talk is on how to get a company focused on success. If you have some minutes, it’s really woth it.

That same night, after having dinner in one of my favourite restaurants in my city, I got home and my iPad beeped as the news of Jobs stepping down as CEO came in from the catalan newspaper La Vanguardia. I was actually surprised at how natural it felt to me that Jobs decided to choose this moment to resign when the company is nearly the most valuable company in the world, their products are in everyone’s mouth, and they just revolutionized the PC industry, among other things that they just did…
I have spent part of the day thinking about it. My relationship with Apple isn’t (sadly) as old as some other people’s is. It’s just been four years since I bought my first Mac and five since my first iPod, and truth to be told, I had other opportunities to get a Mac before but I resisted the temptation… I was one of those people who thought that Apple products were very beatiful but expensive for what they offered. I still had to realise about the importance of usability, user experience and beauty for a product I would use everyday like this one. I was lucky enough to go to a University where all the computers were Macs. Thanks Blanquerna!
My experience in this four years though, has been very intense. Starting with the exciting moment of deciding wich Mac to get, to following all the Apple news (first with spanish blogs and then with american ones). Not to mention all the articles, documents, books and watching all the videos and movies that had to do with Apple or Steve Jobs. Following the Keynotes live, visiting Apple Stores in every city I went, etc.
Having an iPod, a macbook, an iPod touch and later an iPhone and an iPad has influenced me in the way I think technology should be, in fact, in the way I think many things in this world should be. To sum it up, people pays too little atention on how things look, how things work and to the details that will end up giving sense to whatever it is we do in our lives. Less is more.
One of the important moments that stablishes my relationship with Apple and my admiration for Steve Jobs is when, after whatching dozens of times the Steve Job’s Stanford Commencement Speech on Youtube I decided to turn some part of it into a vynil and post it in my bedroom wall. Luckily, my friend Carol Peña (misshedwig) did a great job with the typography and composition and it’s now a pleasure to look at it every morning.

Also related to this first fact, my speech as delegate of the class of 2010 in Advertising and Public  Relations was another of this great moment of connection. The place (El Palau de la música catalana), the iPad (only some weeks after its first launch), the people (2000!) and my words about Steve Jobs and live in general really had all the compounds to give me the goosebumps every time I watch this video.

At last, but not least, my last and probably biggest connection to Apple is the fact that with the launching of the iPad I start thinking about using my family’s business to create my first own project which now is a reality, 1sleeve.

I have just realised how many times I have talked about Apple in my blog. So I  decided to gather a list of most of the posts I have written and I’d like to remember. Nearly all of them are in catalan so you will have to guess what are they about by the images :) Sorry for that… Find them at the end of the article.
Català
Just ahir dimecres a la nit encara parlava (una vegada més) com sonsidero la Keynote (presentació) del 1997, en la que Steve Jobs va anunciar la seva tornada a Apple, un dels moments més didáctics de la història d’aquesta empresa i, per mi, una lliçó sobre com ENFOCAR una empresa cap a l’èxit. Si teniu una estona, val molt la pena. Ho explicava al meu amic Diego i un amic que em va presentar tot sopant parlant d’emprenedoria.

Aquella mateixa nit, després de sopar al meu estimat Viena, vaig arribar a casa i em va sonar l’alerta de La Vanguardia al meu iPad anunciant que Steve Jobs acabava de dimitir com a CEO d’Apple. La veritat és que em vaig sorprendre amb la naturalitat amb la que m’ho vaig prendre, però també és veritat que si ho havia de fer, no podia ser en un moment millor que aquest. Competeix per ser la primera empresa més valuosa del món, els seus productes estan en boca de tots i a sobre acaben de inventar una nova era de la informática, entre d’altres coses…
La veritat és que m’he passat gran part del dia donan-hi voltes. La meva relació amb Apple no és, per desgràcia, tan antiga com la d’altra gent. Ara tot just deu fer quatre anys que em vaig comprar el meu primer macbook i cinc del meu primer iPod. I per fer honor a la veritat, em vaig resistir força. Era un d’aquells que considerava els productes d’Apple molt macos però massa cars pel què oferien. Encara no era conscient de la importància de l’usabilitat, de l’experiència d’ús i de la bellesa quan es tracta d’un aparell que has de fer servir diàriament. Sort que a la meva Universitat tot eren Macs, gràcies Blanquerna!
La meva experiència en aquests quatre anys però, ha estat d’allò més intensa. Desde la obsesió per decidir quin seria el meu primer Mac, fins al seguiment de tota l’actualitat Apple mitjançant primer blogs espanyols i posteriorment també seguint-ne molts d’americans. Per no dir llegint tots els articles, documents, llibres i veient totes les pel·licules o videos que tinguessin a veure amb Apple o Steve Jobs. Seguint les Keynotes en directe, visitant les Apple Stores a les ciutat que anés i n’hi hagués una, etc.
Tenir un macbook, un iPod touch, un iPod nano, i posteriorment un iPhone i un iPad ha influit en la manera en com penso que la tecnologia hauria de ser, de fet, en com penso que moltes coses d’aquest món haurien de ser. En poques paraules, les persones parem poca atenció a com són les coses que creem, a com funcionen, i als detalls que al final faran que allò que fem a la vida tingui un sentit. El disseny no és només estètica. Menys és més.
Un dels moments en els que podem dir que vaig reafirmar de manera clara la meva relació amb Apple i Steve Jobs en concret, va ser quan, després d’haver vist desenes de vegades el seu discurs a Stanford, m’en vaig fer un vinil a la paret que em va dissenyar la meva amiga Carol Peña (misshedwig).

Sens dubte, i relacionat amb aquest primer fet, el meu discurs de graduació com a representant de la promoció 2010 de Publicitat i Relacions Públiques al Palau de la música catalana amb iPad en mà i mencionant a Steve Jobs va ser un altra d’aquests grans moments de conecció.

Per últim, sense cap mena de dubte, el moment algit d’aquesta relació es dona quan, en el llançament de l’iPad, començo a madurar la possibilitat d’utilitzar la flexiblitat de producció de l’empresa faniliar per fer fundes personalitzades, i per tant, neix la idea de la meva primera empresa (que no última), 1sleeve.

Revisant el meu blog, que aviat també farà quatre anys, m’he adonat de la de vegades que he parlat sobre Apple. Aqui m’agradaria deixar un recull dels posts que m’agrada més rememorar:
– El tercer post al blog és el discurs ja comentat d’Steve Jobs. El novembre del 2007.
– Vaig fer un parell de posts sobre programes en el Mac (1,2), però suposo que ara ja podriem dir apps ;)
– Començo a estar cansat d’Apple (Setembre 2008)
– MacWorld, una part important de la hostòria d’Apple (desembre 2008)
– A mi m’agraden les coses maques (gener 2009)
– Perquè abans no volia un iPhone i ara si (gener 2009)
– Una reflexió sobre l’aprofitament de la vida (febrer 2009)
– Diferència entre un mail de Microsoft i mail d’Apple (juny 2009)
– Estic obsessionat amb Apple? (setembre 2009)
– Perquè crec que l’iPad és un bo producte (gener 2010)
– Simplifica sempre la línia de productes de la teva empresa (març 2010)
– Una nena de 2,5 anys i una velleta de 100 amb iPad (abril 2010)
– Una petita obre d’art de la comunicació (maig 2010)
– Benvinguts a la era dels tablets (juny 2010)
– That’s what Apple is about (Oct 2010)

JVR
www.valls.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *