American Psico: pel·licula genial, escena genial

Sens dubte American Psico és una de les meves pel·licules preferides i questa escena és sens dubte una de les millors!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *